Passend Onderwijs

Kleine dakpanklas leerjaar 1 vwo/havo
Bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is niet altijd meteen duidelijk welk schooltype het meest geschikt is. Daarom werkt het Candea vanaf 2018-2019 in alle brugklassen van alle leerwegen met heterogene klassen (dakpanklassen). Daarnaast heeft Candea ook nog een 'kleine' dakpanklas havo/vwo1, voor leerlingen op het grensvlak tussen speciaal en regulier onderwijs, die beter tot hun recht komen in een kleine klas waar meer structuur kan worden geboden.

Klik voor meer informatie over de kleine dakpanklas havo/vwo 1: Kleine dakpanklas HV 2018.pdf

Vul voor aanmelding dit formulier in en stuur dit naar mevrouw J. Bulthuis, mailadres  j.bulthuis@candea.nl

Samenwerkingsverband VO De Liemers

Candea College maakt samen Liemers College, Symbion en De Ziep deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Liemers. Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over passend onderwijs. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u hierover meer informatie.