Passend Onderwijs

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt met ouders en leerlingen een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld waarin afspraken gemaakt worden wat deze leerling extra nodig heeft aan ondersteuning. Dit plan wordt twee maal per jaar geëvalueerd. In schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 is er als pilot een kleine dakpanklas Havo Vwo gemaakt in leerjaar 1 waarin leerlingen met een OPP bij elkaar zaten. De kleine dakpanklas zal komend schooljaar niet meer in deze vorm van start gaan. Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen blijft wel mogelijk. Met ouders en leerling wordt besproken welke ondersteuning nodig en mogelijk is.

Trajectgroep
Er wordt een beroep gedaan op de trajectgroep als er intensieve individuele ondersteuning nodig is.
Leerlingen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen kunnen op afgesproken momenten onderwijs volgen in de trajectgroep. De trajectgroep is in een vast lokaal met een vaste begeleider. De trajectgroep is geopend op maandag /m donderdag. 

Samenwerkingsverband  
Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio werkt het Candea College samen in het Samenwerkingsverband de Liemers www.swvdeliemers.nl