Zorg Advies Team

Zorg- en adviesteam

Het zorg- en adviesteam (ZAT) is een overleg waarbij verschillende deskundigen met ouder(s)/verzorger(s) en school meedenken als daar behoefte aan is. Het gaat dan meestal om forse problemen rond gedrag en ontwikkeling van het kind, thuis en/of op school. Doel is om samen te kijken welke hulp en begeleiding gewenst is voor het kind en het gezin. Het ZAT komt maandelijks bij elkaar en bestaat, naast de ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van school, uit de jeugdconsulente van de gemeente, de schoolagent, de jeugdarts en de leerplichtconsulent. Voor het bespreken van een leerling in het ZAT is toestemming van ouder(s)/verzorger(s)  nodig.
Klik op de link voor meer informatie over het ZAT: Informatie Zorg- en Advies Team 2018-2019