Info gescheiden ouders

Het Candea College is onderdeel van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen hanteren allemaal dezelfde richtlijnen voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
De wet bepaalt dat een school informatie dient te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Dit geldt ook indien de ouders gescheiden zijn. Als beide ouders na de scheiding het gezag behouden, heeft de school de plicht om beide ouders gelijkwaardig te informeren.
Indien één van de ouders het gezag heeft verloren, heeft de ouder die wordt belast met het gezag de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.
Een uitgebreide beschrijving van de regeling vindt u in dit document.