Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. In onderstaande brief geven we een beeld van de verschillende activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet worden bekostigd door de overheid. Wij vinden deze extra activiteiten voor leerlingen erg belangrijk en vragen daarvoor aan ouders een vrijwillige bijdrage. We doen ons uiterste best die overige schoolkosten zo laag mogelijk te houden.

Bijdrage in de schoolkosten voor ouders (schooljaar 2023-2024)
Bijdrage in de schoolkosten voor ouders (schooljaar 2024-2025)