Denk mee met de Ouderraad

Denk mee

Voor schooljaar 2023 – 2023 zijn wij nog op zoek naar een aantal enthousiaste ouders!
Wilt u meedenken met de Ouderraad, een vergadering bijwonen of bestuurslid worden? U bent van harte welkom! U kunt altijd een vergadering bijwonen om te ontdekken of het iets voor u is. Wilt u zich dan van tevoren melden bij de secretaris? (secretaris@ouderverenigingcandea.nl)


Vergaderdata 2022-2023
De Ouderraad vergadert op wisselende dagen, maar altijd met het begintijdstip 19.30 uur:

  • Woensdag 7 september 2022
  • Woensdag 2 november 2022
  • Dinsdag 22 november 2022 ALV
  • Donderdag 12 januari 2023
  • Woensdag 8 maart 2023
  • Donderdag 11 mei 2023
  • Dinsdag 11 juli 2023 (inclusief afsluiting schooljaar)

Achterban
Daarnaast zoeken wij ook altijd ouders voor de achterban. Wat zou u ervan vinden als uw stem, mening en ervaringen over het onderwijs op het Candea, worden meegenomen in de Ouderraad? Dan is de achterban iets voor u. Ouderraadsleden nemen dan ongeveer 5x per jaar contact met u op (middels mail, app of per telefoon, wat u fijn vindt) om enkele vragen te stellen. Dan weten we nog beter wat er leeft bij de ouders en leerlingen.