Hulp gezocht voor Ouderraad!

Denk mee

Hulp gezocht voor Ouderraad!
Voor schooljaar 2023-2024 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders! Wilt u zich ook inzetten voor een fijn leerklimaat en kwaliteit onderwijs binnen het Candea? U bent van harte welkom! Voor komend schooljaar zijn wij ook specifiek op zoek naar een Ouderraadslid die belangstelling heeft om in de toekomst de functie van penningmeester op zich te nemen. Diegene die daar feeling voor heeft, zou dan aankomend jaar nog mee kunnen draaien met onze huidige penningmeester die in schooljaar 2024-2025 afscheid neemt. 

U kunt zich aanmelden voor de ouderraad via secretaris.oudervereniging@candea.nl  
Op hetzelfde adres kunt u zich ook aanmelden om eens een vergadering bij te wonen of allerhande vragen te stellen over de Ouderraad. 
 

Vergaderdata 2023-2024
De Ouderraad vergadert op wisselende dagen, maar altijd met het begintijdstip 19.30 uur:

  • Woensdag 30 augustus
  • Dinsdag 26 september
  • Dinsdag 24 oktober
  • Donderdag 16 november (incl. ALV)
  • Woensdag 10 januari
  • Dinsdag 27 februari
  • Woensdag 24 april
  • Dinsdag 28 mei
  • Woensdag 26 juni  (inclusief afsluiting schooljaar)

Achterban
Daarnaast zoeken wij ook altijd ouders voor de achterban. Wat zou u ervan vinden als uw stem, mening en ervaringen over het onderwijs op het Candea, worden meegenomen in de Ouderraad? Dan is de achterban iets voor u. Ouderraadsleden nemen dan ongeveer 5x per jaar contact met u op (middels mail, app of per telefoon, wat u fijn vindt) om enkele vragen te stellen. Dan weten we nog beter wat er leeft bij de ouders en leerlingen.