Ouderraad Candea College stelt zich voor

Ouderraad Candea College

Het Candea College heeft een actieve oudervereniging waarvan alle ouders/verzorgers automatisch lid worden zodra hun kind naar het Candea College gaat. Het bestuur van deze oudervereniging is de Ouderraad. Wat doet de Ouderraad eigenlijk en wie zitten er in het bestuur? Een voorstelrondje!

De Ouderraad van het Candea College bestaat uit een groep enthousiaste ouders (maximaal 19) die op basis van signalen vanuit de achterban en op verzoek vanuit school meedenken en meewerken aan een fijn leerklimaat en kwalitatief goed onderwijs. De Ouderraad wil daarbij een vraagbaak zijn voor ouders en een klankbord voor school en directie. Enkele leden van de Ouderraad zitten ook in de medezeggenschapsraad en hebben zo invloed op voorgesteld beleid. Zij koppelen deze informatie direct terug naar de Ouderraad.

De Ouderraad vergadert 7 à 8 maal per schooljaar (contactpagina). Een van die vergaderingen is de Algemene Ledenvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Tijdens deze vergadering worden nieuwe leden voor de Ouderraad gekozen en wordt het financieel jaarverslag besproken.

Daarnaast organiseert de Ouderraad thema-avonden met leuke en nuttige activiteiten om ouders te betrekken bij de wereld van hun kind. In de afgelopen jaren passeerden al de volgende thema’s: sociale media, passend onderwijs, drank & drugs, kind in de knoop. De thema-avond in schooljaar 2021-2022 stond in het teken van Quality Time met je puber (terugblik).

Jaarlijks kiest de Ouderraad ook een aantal speerpunten waar leden zich in commissies in verdiepen. Voorbeelden daarvan zijn het mentoraat, lesuitval en roosters en Jouw School Jouw Toekomst.

Het dagelijkse bestuur van de Ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: Karen Keune
Secretaris: Renske Halfmouw
Penningmeester: Sven Tijdeman

Algemene bestuursleden zijn:
Bestuurslid: Bianca van Brink
Bestuurslid: Sabina Salomons
Bestuurslid: Vivie Brandligt
Bestuurslid: Aurore Boersma
Bestuurslid: Karin van Mook

Het Candea College is vertegenwoordigd in de Ouderraad door:
Sabine van den Berg
Joris Vermeulen