Oudervereniging

Het Candea College heeft een actieve oudervereniging waarvan alle ouders/verzorgenden automatisch lid worden zodra hun kind naar het Candea College gaat. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. Deze bestaat uit enthousiaste ouders die op basis van signalen vanuit de achterban en op verzoek vanuit school meedenken en meewerken aan een goed leerklimaat en kwalitatief goed onderwijs op het Candea College.
Enkele leden van de Ouderraad zitten ook in de medezeggenschapsraad en hebben zo invloed op voorgesteld beleid zoals bijv. het schoolplan. Zij koppelen deze informatie terug naar de Ouderraad.

De Ouderraad vergadert meerdere keren per schooljaar. Eén van die vergaderingen is de algemene ledenvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Tijdens deze vergadering worden nieuwe leden voor de Ouderraad gekozen en wordt het financieel jaarverslag besproken.

Daarnaast organiseert de Ouderraad thema-avonden met leuke en nuttige activiteiten om ouders te betrekken bij de wereld van hun kind. Ouders in de achterban worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden, onder meer via een digitale nieuwsbrief, een Facebook-pagina en een eigen website.
Zie voor meer informatie www.ouderverenigingcandea.nl.