Privacy (AVG)

Het Candea College gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens en met die van uw kind(eren).  Dit toezicht is nog verscherpt door de vernieuwde AVG wet, die 25 mei 2018 in werking is getreden. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Mark van Groningen. Hij is de functionaris gegevensbescherming van alle Quadraam-scholen, waaronder onze school. Mark is te bereiken via privacy@quadraam.nl     

U kunt hier klikken voor het privacyreglement en voor de privacyverklaring.

U kunt hier klikken om te zien wat de bewaartermijnen van het Candea zijn inzake persoonsgegeven van leerlingen en medewerkers.