Boeken

Informatie met betrekking tot het uitreiken van de boekenpakketten 

Het Leermiddelenfonds zorgt voor de boekenpakketten van de leerlingen. Ouders en leerlingen hoeven hiervoor niets te doen (er hoeft bijvoorbeeld geen bestellijst te worden ingevuld). De leerling haalt bij de start van het nieuwe schooljaar op school zijn/haar boekenpakket op (volgens een rooster op school). De leerling ontvangt het boekenpakket in een doos. Deze doos mag de leerling mee naar huis nemen en hoeft niet op school te worden ingeleverd. 

  • Bij het boekenpakket ontvangt de leerling een pakbon. Op deze pakbon kan de leerling zien welke boeken hij/zij heeft ontvangen en kan hiermee zijn/haar ontvangen boekenpakket controleren. 
  • Er zit bij het boekenpakket een brief met bijbehorend meldingsformulier. In deze brief staat belangrijke informatie over het controleren van het boekenpakket en wat de leerling moet doen als het pakket niet overeenstemt met de bijgeleverde pakbon (dit kan via het meldingsformulier op school worden gemeld bij de contactpersoon leermiddelen, via mediatheek/studiehuis, via de interne post richting LFQ Sandie te Pas).