Ouderbijdrage


Bijdrage in de schoolkosten schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023


Voor eventuele vragen m.b.t. financiële ondersteuning kunt u terecht bij Stichting Leergeld de Liemers (info@leergelddeliemers.nl ). Tevens biedt de gemeente Duiven een aantal regelingen aan voor kinderen. Het Loket WWZ is bereikbaar via loketwwz@duiven.nl  of telefonisch op nummer 0900 279 111.