De Gezonde School

De scholen van Quadraam willen voldoen aan de eisen van de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. Zo ook het Candea College. Klik hier voor het beleid van onze school.  

Wij hebben tevens een rookvrij schoolgebouw en een rookvrij schoolplein, zowel op de locatie Saturnus als op de locatie Eltensestraat. Dat houdt in dat leerlingen en personeelsleden niet op het schoolterrein mogen roken. Onze afspraak hierover is dat men elkaar hierop aanspreekt. Op enige afstand van de school zijn rookplekken aangewezen waar rokende leerlingen en personeelsleden terecht kunnen.