Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school hebben we een medezeggenschapsraad waarin het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de MR praten personeel, leerlingen en ouders met de directie mee over het beleid van de school. Soms heeft de MR een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. De MR-en van alle scholen van Quadraam zijn vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2023-2024:
Personeelsleden:
Rob Koornwinder (voorzitter), Loes van Kempen (secretaris), Michalis Geromarkakis, Angela van der Meijden, Michiel Kuijpers en Bram Schleedoorn.

Namens de ouders:
Sabine Salomons, Bianca van Brink en Willem Cornelissen.

Namens de leerlingen:
Elle Megens (havo) en Lea Dielissen (vwo).

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR

De vastgestelde notulen van de MR zijn voor belanghebbenden op te vragen bij de secretaris van de MR: Loes van Kempen, bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 0316-367800 of via haar e-mailadres l.vankempen-vanbergen@candea.nl.