Boeken

Er komen veel vragen over hoe de leerlingen in het nieuwe schooljaar de boeken krijgen. Candea werkt niet meer met de firma Iddink, maar met het Leermiddelenfonds Quadraam. De leerlingen krijgen hun boeken voor het schooljaar 2018-2019 op de eerste schooldag (= 20 augustus) op school. Dat betekent ook dat de zittende leerlingen geen bestelformulier meer van Iddink krijgen. Dit staat ook in de mail 'Start schooljaar' die eind juni naar alle ouders verzonden is. E.e.a. staat uitgebreider beschreven op de website: 'Informatie', item leermiddelenfonds: http://www.candea.nl/praktisch/informatie-voor-ouders/boekenfonds

Leermaterialen die zelf aangeschaft moeten worden:
vmbo bb/kb 2018-2019
vmbo sb/bb 2018-2019
Havo-vwo 2018-2019
Mavo-havo 2018-2019
Mavo-kader 2018-2019