Communicatie

Bij vragen is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt. 
Daarnaast zijn er in de loop van het jaar driehoeksgesprekken tussen mentor, ouder en leerling. Het eerste verzoek daartoe komt vanuit de mentor.
Indien u een gesprek wenst met een docent of leerjaarcoördiantor, kunt u altijd bellen of via de e-mail een afspraak maken. Voor een overzicht van de personeelsleden en hun e-mailadres, klik hier.
Nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat bij onze school bekend is.

Verder kunt u iedere twee weken het Candea Nieuws lezen op de achterpagina van de Liemers Helemaal Goed Courant. Voor wie deze krant niet ontvangt, is er een link naar Candea Nieuws op de website.