Candea College

Historie

Het Candea College is in 1995 ontstaan uit een fusie van Mavo de IJsselborgh (Duiven) en de Andreas Scholengemeenschap (Zevenaar). De naam ‘Candea’ heeft een historische achtergrond. In de dertiende eeuw vestigden de Venetianen zich in Chandax, de toenmalige hoofdstad van Kreta (Candia of Kanea). In de zeventiende eeuw werd Kreta door de Turken veroverd. Volgens de overlevering zou een familielid van het geslacht Van den Loe van de Havezathe Loowaard hebben meegevochten tegen de Turken. Daarom kreeg een eilandje in de Oude Rijn bij Loo in 1675 de naam ‘Candia’. De naam Candea is hiervan afgeleid.