Candea College

Logo

Het Candea College heeft met ingang van het schooljaar 2017-2018 een nieuw, kleurrijk logo en een nieuwe website. Na overleg met personeel en leerlingen hebben wij voor deze ‘(edel)steen’ gekozen. Waarom?

- de edelsteen toont, als hij geslepen wordt, zijn ware schoonheid en kleuren. De edelsteen is ons beeld van onze leerlingen. Als het onderwijs geest en persoonlijkheid slijpt, komen talenten schitterend tot hun recht
- de steen roept beelden op van verbinding, raakvlakken, diverse vlakken die samenwerken / netwerken
- de steen is ook in zwart en wit beeld erg expressief m.n. in samenwerking met fotografie
- de steen is ook goed uit te werken in deelvlakken: losse vlakken die toch verbindend zijn en één geheel vormen
- een steen heeft ook iets stevigs. Candea wil een school zijn die staat. Keigoed, waar iedereen een rotsvast vertrouwen in mag hebben
- we hebben bewust voor de payoff “Jouw School” gekozen omdat we hiermee tegen iedereen willen zeggen: het is jouw school - jouw leren - jouw toekomst
- we willen met ons nieuwe logo en website ook aanduiden dat Candea een nieuwe weg inslaat m.b.t. hoe leerlingen kunnen leren. We noemen dit ‘Candea 2018’ en u kunt hierover meer lezen op de website.

Visie

Candea is een school in beweging, waar we streven naar steeds beter onderwijs. Nu en in de komende jaren zullen we verder vormgegeven aan gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling voor elke leerling. Dat betekent leerdoelen op maat en meer eigen keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute. Leerlingen kunnen op Candea vakken altijd op hun hoogst haalbare niveau afsluiten. Een mavoleerling bijvoorbeeld kan vakken op havoniveau doen. Vwo-leerlingen kunnen vakken versneld afsluiten. Candea garandeert schoolvoorzieningen die van uitzonderlijke kwaliteit zijn, maar legt ook steeds meer nadruk op leren buiten school, in stages, buitenschoolse activiteiten en in de samenleving. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is essentieel, maar we willen een goede balans behouden door samenwerkend leren en aandacht voor sociale groei. De begeleiding van leerlingen bij hun leerontwikkeling door mentoren neemt een steeds grotere plek in op onze school.

Historie

Het Candea College is in 1995 ontstaan uit een fusie van Mavo de IJsselborgh (Duiven) en de Andreas Scholengemeenschap (Zevenaar). De naam ‘Candea’ heeft een historische achtergrond. In de dertiende eeuw vestigden de Venetianen zich in Chandax, de toenmalige hoofdstad van Kreta (Candia of Kanea). In de zeventiende eeuw werd Kreta door de Turken veroverd. Volgens de overlevering zou een familielid van het geslacht Van den Loe van de Havezathe Loowaard hebben meegevochten tegen de Turken. Daarom kreeg een eilandje in de Oude Rijn bij Loo in 1675 de naam ‘Candia’. De naam Candea is hiervan afgeleid.