I.p.v. de voorlichtingsavonden

Voor de mensen die niet naar de voorlichtingsavonden zijn kunnen gaan, bieden wij de mogelijkheid om óf telefonisch, óf in Teams of in bijzondere gevallen mondeling (1-op-1 gesprek op school) in gesprek te gaan. Mailt u dan naar info@candea.nl met uw vraag/vragen en/of u iemand speciaal wilt spreken, bijv. iemand van de m/h klas, het technasium, een specifieke opleiding (mavo of vmbo) of de dienst EOC/Zorg. Dan zorgen wij dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt en dat er met u contact wordt opgenomen.