Privacywet AVG

Een bericht over de privacywetgeving/AVG

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De afgelopen dagen bent u waarschijnlijk overladen met mails over de nieuwe privacywet die op 25 mei in werking is getreden. Wij zijn altijd al zeer zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en met die van uw kind(eren). Dit blijven we uiteraard doen. De komende tijd zullen we u informeren over ons privacybeleid. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mark van Groningen. Hij is de functionaris gegevensbescherming van alle Quadraam-scholen, waaronder onze school. Mark is te bereiken via privacy@quadraam.nl  .  

U kunt hier klikken voor het privacyreglement en voor de privacyverklaring.

Ik hoop u zo voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hartelijke groet,
Leon Lucas, voorzitter centrale directie Candea College